Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016