Nghệ nhân Nguyễn Bá Lam: Một đời mê nghệ thuật tuồng