Đoàn cơ sở Sở VHTTDL Bắc Giang tổ chức Giải cầu lông và Giao lưu văn nghệ chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3