Họp báo về Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà