Một số hình ảnh tại Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà