Ngày Sách Việt Nam tỉnh Bắc Giang năm 2017 sẽ khai mạc ngày 21/4/2017 tại Bảo tàng tỉnh