Chùa Phúc Nghiêm – xã Yên Sơn – huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang