Sở VHTTDL Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2017