QĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải tại Hội diễn nghệ thuật sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Giang năm 2017