Quyết Định tặng thưởng giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017