Bắc Giang: Nhộn nhịp những chuyến đi du lịch trong tỉnh, trong và ngoài nước