Kế hoạch tổ chức giải vô địch kéo co tỉnh Bắc Giang năm 2018