Rà soát, quyét mã độc cho hệ thống Công nghệ thông tin năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch