Tập huấn, thi đấu giải Bóng bàn, Cầu lông gia đình toàn quốc năm 2018