Vv Quyết định khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt giải tại Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2018