450 VĐV tham gia Giải cầu lông học sinh tỉnh Bắc Giang mở rộng