Công tác phát triển du lịch ở Bắc Giang sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy