Lịch công tác Lãnh đạo Sở VHTTDL ngày 24/8 - 31/8/2018