V.v tổ chức giải Bơi học sinh "Đường Bơi xanh" tỉnh Bắc Giang lần thứ VII năm 2018