Hội thi Ca - Múa - Nhạc những tác phẩm âm nhạc viết về Bài Bắc Giang năm 2018