Rà soát nam công chức,viên chức lao động trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ