Tổ chức giá Đá cầu,Cầu lông học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2018