Giải Bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang năm 2018