Bắc Giang nhất toàn đoàn nội dung thể thao tại Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 10 năm 2018