Bắc Giang giành giải B toàn đoàn tại Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018