Về ấp Cầu Đen thắp hương tưởng nhớ nhà văn Nguyên Hồng