Hội thi ca múa nhạc các tác phẩm viết về Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2018