Gần 100 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Bắc Giang tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018