Ngành VHTTDL Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ năm 2019