UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ xây dựng Sân Golf Việt Yên, xã Hương Mai và xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500)