• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4704060
  • Số người đang xem: 35
  • Trong ngày: 1015
  • Trong tuần: 15775
  • Trong tháng: 871817
  • Trong năm: 4351837
Trang chủ

-Thư viện tỉnh

( 19:21 | 20/07/2011 )
Bùi Thị Huế Tài liệu “Lịch sử Hà Bắc” là một công trình khoa học được biên soạn nhằm tổng kết những bài học lịch sử của sự nghiệp dựng nước và giữ nước, để giáo dục truyền thống đoàn kết đấu tranh anh hùng, bất khuất, tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, phong cách lao động, học tập và chiến đấu cao đẹp của nhân dân Hà Bắc qua các thế hệ. Trên cơ sở đó tăng cường giáo dục lòng yêu nước, tinh thần làm chủ tập thể, nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa đế quốc vô sản trong sáng, đấu tranh xóa bỏ những hiện tượng tiêu...
( 01:21 | 03/12/2010 )
Tạ Thị Thúy              Cuốn tài liệu Những tỉnh ở Bắc K ỳ - Bắc Giang là một tài liệu sao chụp, gồm 41 trang, người dịch là tác giả Phạm - Thái. Ở cuốn tài liệu này, tác giả đã tóm tắt ngắn gọn những sự kiện nổi bật về sự chiếm lĩnh và bình định của quân đội Pháp trên mảnh đất Bắc Giang.      Về mặt sơn chí, Bắc Giang là khu vực trung du, nối liền giữa đồng bằng với lưu vực các con sông và những dãy núi. Miền núi bao gồm bốn dãy núi lớn, là Cai Kinh, Bảo Đài, Lục Nam và vùng thượng Yên Thế. Dãy núi Cai Kinh được tạo thành bởi nhiều dải núi...
( 01:01 | 03/12/2010 )
 Nguyễn Xuân Mừng Cách thành phố Bắc Giang 5km về phía nam, làng Nội Hoàng, xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng nằm giữa hai sườn bắc và sườn nam của dãy núi Nham Biền - nơi có dòng sông Thương và sông Cầu thơ mộng xuôi về phía Lục Đầu. Làng Nội Hoàng với nét văn hoá dân gian độc đáo của riêng mình, gây được nhiều tiếng cười qua các câu chuyện cười thâm thuý. Năm 2006, Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin đã xuất bản cuốn sách  “Truyện cười dân gian làng Nội Hoàng”, cuốn sách dày 150 trang, khổ 19cm, do tác giảiDương Văn Cầu sưu tầm và tuyển chọn, gồm 2...
;?>