• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5058949
  • Số người đang xem: 25
  • Trong ngày: 4179
  • Trong tuần: 13455
  • Trong tháng: 1226706
  • Trong năm: 4706726
Trang chủ

Lịch công tác

( 15:18 | 31/10/2014 )
  Chương trình công tác tháng 11 năm 2014 Download    
( 09:13 | 29/09/2014 )
Chương trình công tác tháng 10 năm 2014
( 14:01 | 28/08/2014 )
  Chương trình công tác tháng 9 năm 2014    
( 16:24 | 01/08/2014 )
  Chương trình công tác tháng 8 năm 2014
( 14:20 | 30/06/2014 )
  Chương trình công tác tháng 7 năm 2014 Download    
( 10:59 | 29/05/2014 )
  Chương trình công tác tháng 6 năm 2014
( 10:58 | 29/05/2014 )
  Chương trình công tác tháng 5 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
( 11:11 | 03/04/2014 )
  Chương trình công tác tháng 4 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Download    
( 08:26 | 05/03/2014 )
  Lịch công tác, hội nghị tháng 3 năm 2014 Download    
;?>