• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5067015
  • Số người đang xem: 16
  • Trong ngày: 3885
  • Trong tuần: 21521
  • Trong tháng: 1234772
  • Trong năm: 4714792
Trang chủ

Khen thưởng, xử phạt

( 08:20 | 20/11/2012 )
  V.v kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan Sở VHTTDL Download
( 08:18 | 20/11/2012 )
  Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng của Sở VHTTDL Download
( 07:08 | 01/11/2012 )
QĐ khen thưởng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Lễ đón nhận các sự kiện và Ngày hội VHTTDL Download file
( 09:27 | 19/09/2012 )
Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2012 Download file
( 10:15 | 13/09/2012 )
  Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2009   Download file
( 10:13 | 13/09/2012 )
  V.v tặng thưởng đột xuất cho VĐV đoạt HCV tại Seagame 26 tại Indonesia năm 2011   Download file
( 10:10 | 13/09/2012 )
  Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2010   Download file    
( 10:08 | 13/09/2012 )
  Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2011   Download file
( 10:06 | 13/09/2012 )
  Về việc tặng thưởng đột xuất cho VĐV đoạt HCV tại ASEAN Para game 6 tại Indonesia nwam 2011   Download file
( 10:04 | 13/09/2012 )
  V.v công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" "Tập thể lao động tiên tiến" "Lao động tiên tiến " năm 2011   Download file
;?>