• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4678829
  • Số người đang xem: 30
  • Trong ngày: 1702
  • Trong tuần: 37717
  • Trong tháng: 846586
  • Trong năm: 4326606
Trang chủ

DS cá nhân xét danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

( 15:42 | 18/03/2015 )
         Thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,”Nghệ sĩ ưu tú”; Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu: “Nghệ sĩ nhân dân”,”Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Bắc Giang lần thứ 8 – năm 2015.
;?>