• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4704083
  • Số người đang xem: 39
  • Trong ngày: 1038
  • Trong tuần: 15798
  • Trong tháng: 871840
  • Trong năm: 4351860
Trang chủ

Lịch sử phát triển

( 08:24 | 11/07/2012 )
  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CƠ QUAN   1. Quá trình thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang a) Quá trình thành lập Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  ngày 31/3/2008, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Văn h...
;?>