• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1547523
  • Số người đang xem: 29
  • Trong ngày: 1448
  • Trong tuần: 5050
  • Trong tháng: 1195300
  • Trong năm: 1195300
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 71/TB-SVHTTDL
Kết quả thẩm định các hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp VHTT&DL" năm 2018
71.pdf.signed.pdf 16/07/2018
Số: 70/TB-SVHTTDL
Thông báo kế luận của Giám đốc Sở VHTTDL tại Hội nghị sơ kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm 2018
70.pdf.signed.pdf 16/07/2018
Số: 826/SVHTTDL-VP
V.v đôn đốc phòng, chống bão lụt  
826.pdf.signed.pdf 16/07/2018
Số: 76/KH-SVHTTDL
Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá cán bộ 6 tháng đầu năm 2018
76.pdf.signed.pdf 13/07/2018
Số: 181/BC-BCĐ
Sơ kết công tác gia đình 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018    
181.pdf.signed.pdf 13/07/2018
Số: 178/BC-SVHTTDL
Kết quả công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018
178.pdf.signed.pdf 13/07/2018
Số: 817/SVHTTDL-VP
  V.v triển khai thực hiện Thông tư số 3/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ     V.v triển khai thực hiện Thông tư số 3/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ  
817.pdf.signed.pdf 13/07/2018
Số: 814/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ
V.v góp ý Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tứng Chính phủ
814.pdf.signed.pdf 13/07/2018
Số: 815/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ
V.v rà soát, điều chỉnh Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh
815.pdf.signed.pdf 13/07/2018
Số: 813/SVHTTDL-TV
V.v xây dựng kế hoạch phát triển văn hoá đọc trên địa bàn tỉnh
813.pdf.signed.pdf4891-.pdf 13/07/2018
;?>