• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 266181
  • Số người đang xem: 64
  • Trong ngày: 4096
  • Trong tuần: 4096
  • Trong tháng: 266181
  • Trong năm: 266181
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 1267/SVHTDL-KHTC
Báo cáo kết quả công tác bàn giao kế toán và điều chỉnh dự toán NSNN năm 2017
1267.pdf 14/11/2017
Số: 1266/SVHTTDL-QLVH
Thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên truyền về Môi trường VHTTDL  
1266-.pdf 14/11/2017
Số: 1264/SVHTTDL-TCPC
rà soát, thống kê CCVC có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017  
1264.pdf 14/11/2017
Số: 268/BC-SVHTTDL
Báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017    
268-.pdf 14/11/2017
Số: 11/HD-SVHTTDL
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017    
11-hd.pdf 10/11/2017
Số: 1228/SVHTTDL-VP
V.v tổng hợp các nội dung phối hợp tổ chức trong năm 2018    
1228-lai.pdf.signed.pdf 07/11/2017
Số: 261/BC-SVHTTDL
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội năm 2017, nhiệm vụ năm 2018    
261-bc.pdf 07/11/2017
Số: 10/HD-SVHTTDL
Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017    
10_.pdf.signed.pdf 03/11/2017
Số: 124/TB-SVHTTDL
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017
124.pdf.signed.pdf 03/11/2017
Số: 98/KH-SVHTTDL
Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 74/2013/ADD-UBND ngày 15/3/2013 Quy định "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác" trên địa bàn tỉnh BG
98.pdf.signed.pdf 03/11/2017
;?>