• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1325362
  • Số người đang xem: 28
  • Trong ngày: 1904
  • Trong tuần: 20607
  • Trong tháng: 973139
  • Trong năm: 973139
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 539/SVHTTDL-TCCB
  Đăng ký thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2014  
539-tccb2014-06-11 (1).pdf 11/06/2014
Số: 534/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ
  Quy định chế độ thông tin báo cáo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh    
534-xdnsvhgd2014-06-10 (1).pdf 11/06/2014
Số: 532/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình VN năm 2014  
532-cv2014-06-10 (1).pdf 11/06/2014
Số: 100/BC-SVHTTDL
  Báo cáo kết quả công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014    
100-BC2014-06-10 (1).pdf 11/06/2014
Số: 51/KH-SVHTTDL
  KH tổ chức gặp mặt tọa đàm nhân Ngày Gia đình VN 28/6 năm 2014    
51-KH2014-06-10 (1).pdf 10/06/2014
Số: 50/KH-SVHTTDL
KH kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phát triển du lịch năm 2014
50-kh2014-06-09 (1).pdf 10/06/2014
Số: 90/BC-SVHTTDL
  Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, các hoạt động giới thiệu và quảng bá văn hóa, du lịch 6 tháng đầu năm 2014    
90 -2014-06-04 (1).pdf 05/06/2014
SoosL 508/SVHTTDL-KHTC
Xây dựng Đề án: phát triển Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030    
508 - khtc2014-06-04 (1) (1).pdf 05/06/2014
Số: 519/SVHTTDL-TCCB
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2014
519 - tccb2014-06-04 (1).pdf 05/06/2014
Số: 517/BC-BCĐ
Báo cáo kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm 2014
517-bcd2014-06-04 (1).pdf 05/06/2014
;?>