• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 963167
  • Số người đang xem: 34
  • Trong ngày: 5116
  • Trong tuần: 5116
  • Trong tháng: 610944
  • Trong năm: 610944
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Só: 04/QĐ-SVHTTDL
  V.v kiện toàn BCĐ và Tổ giúp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan Sở VHTTDL  
04 -2014-01-03 (1).pdf 03/01/2014
Số: 1573/SVHTTDL-TCCB
  V.v hướng dẫn nâng lương năm 2014    
1573 -2014-01-02 (1).pdf 03/01/2014
Số: 1574/SVHTTDL-TCCB
  Bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cán bộ CC,VC năm 2013    
1574 -2014-01-02 (1).pdf 03/01/2014
Số: 1560/CTR-SVHTTDL
  Chương trình công tác tháng 01năm 2014    
1560-CTr2013-12-30 (1).pdf 31/12/2013
Số: 15/ĐL-SVHTTDL
Điều lệ giải Cầu lông-Quần vợt Mừng Đảng-Mừng Xuân lần thứ 32 năm 2014
15-dl2013-11-27 (1).pdf 27/11/2013
Số: 1363/SVHTTDL-VP
V.v phân công nhiệm vụ các thanh viên Ban Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang Download
08/11/2013
Số: 1362/SVHTTDL-VP
V.v phân công phụ trách, theo dõi các huyện thanh phố Download
08/11/2013
Số: 1293
 Chương trình công tác tháng 11 năm 2013    
1093-2013-10-24 (1).pdf 25/10/2013
Số: 1061/SVHTDL-TCCB
  Báo cáo tình hình sử dụng biên chế năm 2013, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2014    
1061-TCCB2013-10-17 (1).pdf 18/10/2013
Số: 75/KH-SVHTTDL
  KH tổ chức Hội thảo thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn tỉnh    
75-kh2013-10-11 (1).pdf 17/10/2013
;?>