• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2118957
  • Số người đang xem: 30
  • Trong ngày: 4171
  • Trong tuần: 44045
  • Trong tháng: 134815
  • Trong năm: 1766734
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 366/CV-BCĐ
  Rà soát, bổ sung số liệu đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2014    
366-bcd2014-04-28 (1).pdf 28/04/2014
Số: 365/SVHTTDL-VP
  Sử dụng hộp thư điện tử ".gv.vn" để trao đổi văn bản trong hoạt động của CQNN    
365-VP2014-04-28 (1).pdf 28/04/2014
Số: 360/SVHTTDL-VP
  Đăng ký tập huấn nâng cao trình độ sử dụng CNTT    
360 -2014-04-25 (1).pdf 28/04/2014
Số: 359/SVHTDL-VP
Khuyến nghị một số biện pháp kỹ thuật để ngăn thư điện tử giả mạo    
359 -2014-04-25 (1).pdf148.stttt_.cntt_.pdf.signed.pdf 28/04/2014
Số: 361/SVHTTDL-VP
  V.v đăng ký thi đua, khen thưởng ngành VHTTDL năm 2014  
316 -2014-04-18 (1).pdf 25/04/2014
Số: 320/SVHTTDL-VP
phân công nhiệm vụ lãnh đạo
320-cp2014-04-21 (1).pdf 22/04/2014
Số: 328/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ
Thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc GIang năm 2014
328-xdnsvhgd2014-04-21 (1).pdf 22/04/2014
Số: 327/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ
Thống kê BCĐ công tác gia đình các cấp và CLB PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2014
327-xdnsvhgd2014-04-21 (1).pdf 22/04/2014
Số: 325/SVHTTDL-NVVH
Kiểm tra thực tế các vấn đề liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tại khu vực đề nghị điều chỉnh tọa độ, ranh giới điểm mỏ than Nước Vàng, xã...
325-nvvh2014-04-21 (1) (1).pdf 22/04/2014
Số: 331/SVHTTDL-TCCB
V.v tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và ổn định tổ chức đội ngũ công chức văn hóa xã, phường, thị trấn    
331 - CV2014-04-22 (1).pdf 22/04/2014
;?>