• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4130834
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 4756
  • Trong tuần: 4756
  • Trong tháng: 298591
  • Trong năm: 3778611
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 787/CV-SVHTTDL
V.v phê duyệt kịch bản âm nhạc và cảnh Sân khấu Chương trình nghệ thuật ?Bắc Giang - ký ức tỏa sáng?
787-cv2012-09-05 (1).pdf 14/09/2012
Số: 785/CV-SVHTTDL
V.v bố trí cung cấp hệ thống điện phục vụ cho Lễ đón nhận và Ngày hội  
785-cv2012-09-05 (1).pdf 14/09/2012
Số: 782/CV-SVHTTDL
  V/v tổ chức lễ đón nhận các sự kiện văn hóa và Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh BG lần thứ V-2012  
782-cv2012-09-04 (1).pdf 14/09/2012
Số: 762/CV-SVHTTDL
V/v đề nghị xét tặng KNC "Vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam"  
762-svhttdl-vp2012-08-31 (1).pdf 14/09/2012
Số: 757/CV-SVHTTDL
V/v thực hiện Dự án số 5"Đầu tư và phát triển các loại hình Nghệ thuật truyền thống" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai...
757-svhttdl-nvvh2012-08-31 (1).pdf 14/09/2012
Số: 746/CV-SVHTTDL
  V/v xây dựng tượng đài chiến thắng tại đầu cầu tỉnh BG  
746-svhttdl-khtc2012-08-29 (1).pdf 14/09/2012
Số: 744/CV-SVHTTDL
V/v đề nghị phê duyệt Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ phòng trào TDDKDSVH
744-svhttdl-xdnsvhgd2012-08-28 (1).pdf 14/09/2012
Số: 743/CV-SVHTTDL
    V/v tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Lễ đón nhận  
743-svhttdl-nvvh2012-08-28 (1).pdf 14/09/2012
Số: 741/SVHTTDL-NVTDTT
Ban hành kế hoạch Đại hội TDTT các cấp lần thứ VII-2013 trên địa bàn toàn tỉnh
741- cv-svhttdl2012-08-27 (1).pdf 14/09/2012
Số: 740/TTr-SVHTTDL
  Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Hệ thống di tích gắn với phong trào Khởi nghĩa Yên thế tỉnh Bắc Giang (1884-1913)
740-ttr-svhttdl2012-08-27 (1).pdf 14/09/2012
;?>