• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5070740
  • Số người đang xem: 30
  • Trong ngày: 3348
  • Trong tuần: 25246
  • Trong tháng: 1238497
  • Trong năm: 4718517
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 115/BC-BCĐ
  Kết quả thực hiện PTTDDKXDDSVH 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
115 -bc-bcd2012-08-29 (1).pdf 14/09/2012
Số: 89:BC-SVHTTDL
  Tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
89-bc2012-06-26 (1).pdf 14/09/2012
Số: 13/ĐL-LN
  Điều lệ giải Bơi lội, Đá cầu, Cầu lông học sinh tỉnh Bắc Giang năm 2012
13-DL2012-09-07 (1).pdf 07/09/2012
Số 10/ĐL-HNCT-SVHTTDL
  Hội khỏe truyền thống người cao tuổi tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX - năm 2012
Dieu le hknct 2012.pdf 29/08/2012
Chương trình công tác tháng 9 năm 2012
  Chương trình công tác tháng 9 năm 2012 của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang
734-CTr2012-08-24 (1).pdf 29/08/2012
Kế hoạch số 44-KH-BTC
  Tổ chức cuộc thi " Người đẹp Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang năm 2012"
44-KH-SVHTTDL2012-08-16 (1).pdfDon dang ky du thi.doc 21/08/2012
Công văn số 718/SVHTTDL
  Về việc triển khai phần mềm Quả lý văn bản và Hồ sơ công việc
718-SVHTTDL-VP2012-08-21 (1).pdf 21/08/2012
Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL
Kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Hiệp hòa, Lạng Giang (Chương trình Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang)
38-KH2012-06-26 (1).pdf 27/06/2012
Số: 37-KH-SVHTTDL
Kế hoạch sơ tuyển các đối tượng tham gia dự xét tuyển viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012
37-KH-SVHTTDL2012-06-20 (1).pdf 22/06/2012
;?>