• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 414141
  • Số người đang xem: 10
  • Trong ngày: 16263
  • Trong tuần: 21861
  • Trong tháng: 414094
  • Trong năm: 414141
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 674/SVHTTDL-VP
V.v góp ý xây dựng Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác VHTTDL năm 2017    
674.pdfBao cao 6 thang năm 2017_UP27.doc 27/06/2017
Số: 376/QĐ-SVHTTDL
QĐ ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nghệ thuật Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang    
376.pdf 27/06/2017
Số: 375/QĐ-SVHTTDL
QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở VHTTDL Bắc Giang    
375.pdf 27/06/2017
Số: 65/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tổ chức giải Bóng chuyền tỉnh Bắc Giang năm 2017    
65-kh.pdf 26/06/2017
Số: 64/KH-SVHTTDL
Kế hoạch điều tra thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đầu năm 2017    
64-kh.pdf 26/06/2017
Số: 63/KH-SVHTTDL
Kế hoạch kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn các huyện Việt Yên và Sơn Động năm 2017    
63.pdf 26/06/2017
Số: 67/TB-SVHTTDL
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017  
67-lai.pdf 26/06/2017
Số: 65/TB-SVHTTDL
Thông báo kết quả giải Cờ vua tỉnh Bắc Giang năm 2017    
65-tb.pdf 26/06/2017
Số: 347/QĐ-SVHTTDL
QĐ ban hành quy chế làm việc của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang      
347-qd.pdf 14/06/2017
Số: 62/KH-SVHTTDL
Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá cán bộ 6 tháng đầu năm 2017    
62.pdf.signed.pdf 13/06/2017
;?>