• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 847130
  • Số người đang xem: 55
  • Trong ngày: 5464
  • Trong tuần: 28322
  • Trong tháng: 847083
  • Trong năm: 847130
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: CTRPH-SVHTTDL-HNCT
Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, du lịch của NCT; tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017...    
11-ctr.pdf 17/08/2017
Số: 10/CTR-SVHTTDL
Chương trình hành động thực hiện NQ số 25/NQ-CP ngày 08/2/2017 của Chính phủ triển khai NQ hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ...
10.pdf 17/08/2017
Số: 864/SVHTTDL-KHTC
V.v báo cáo kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao    
864.pdf 17/08/2017
Số: 860?SVHTTDL-TCPC
triển khai thực hiện Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang
860-.pdf 17/08/2017
Số: 82/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tổ chức Hội khoẻ truyền thống Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang năm 2017    
82.pdf 17/08/2017
Số: 81/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tập huấn và thi đấu giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ IV năm 2017    
81-.pdf 17/08/2017
Số: 88/TB-SVHTTDL
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác giữa tháng 8/2017    
88-tb.pdf 17/08/2017
Số: 87/TB-SVHTTDL
Thông báo kết quả lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật bơi phổ thông và kỹ thuật cứu đuối năm 2017  
87-tb.pdf 17/08/2017
Số: 86/TB-SVHTTDL
Thông báo số 1 thay đổi thời gian khai mạc và mức chi tiền thưởng giải Bơi "Đường bơi xanh" tỉnh Bắc Giang năm 2017
86.pdf 17/08/2017
Số: 6/ĐL-LN
Điều lệ giải vô địch Bóng đá nữ tỉnh Bắc Giang năm 2017 (trong chương trình Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2017) Điều lệ giải vô địch Bóng đá nữ tỉnh Bắc Giang năm 2017 (trong chương trình Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2017)  
06-dl.pdf 15/08/2017
;?>