• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5087377
  • Số người đang xem: 11
  • Trong ngày: 6114
  • Trong tuần: 10640
  • Trong tháng: 1255134
  • Trong năm: 4735154
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 124/SVHTTDL-QLVH
Đề nghị thông tin các hoạt động văn hoá, thể thao chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng  
124.signed.pdf 25/01/2019
Số: 18/KH-SVHTTDL
Tổ chức giải vô địch Vật dân tộc, Vật tự do tỉnh Bắc Giang năm 2019  
18.signed.pdf 25/01/2019
Số: 118/SVHTDL-VP
V.v đăng ký thực hiện nhiệm vụ sáng kiến năm 2019  
118.signed.pdf 25/01/2019
Số: 117/SVHTTDL-VP
V.v đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2019  
117.signed.pdf 25/01/2019
Số: 17/KH-SVHTTDL
Triển khai kinh phí mua sắm thiết bị văn hoá, thể thao, hỗ trợ các Nhà văn hoá xã, thôn; CLB văn nghệ truyền thống; cụm dân cư, trường học; nguồn NSĐP năm 2019  
17.signed.pdf 23/01/2019
Số: 16/KH-SVHTTDL
Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2019
16.signed.pdf 23/01/2019
Số: 15/KH-SVHTTDL
Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2019
15.signed.pdf 23/01/2019
Số: 102/SVHTTDL-QLVH
Đề nghị phối hợp tuyên truyền Cuộc thi ảnh "7 ngày khám phá Tây Yên Tử"  
102.signed.pdf 23/01/2019
Số: 101/SVHTTDL-QLVH
Đề nghị thông báo cuộc thi ảnh "7 ngày khám phá Tây Yên Tử" Đề nghị thông báo cuộc thi ảnh "7 ngày khám phá Tây Yên Tử"  
101.signed.pdf 23/01/2019
Số: 100/SVHTTDL-QLDSVH
Đề nghị Báo cáo công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn giai đoạn 2014-2018 và lập Danh sách di tích đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ giai đoạn 2020- 2025
100.signed.pdf 23/01/2019
;?>