• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1325294
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 1836
  • Trong tuần: 20539
  • Trong tháng: 973071
  • Trong năm: 973071
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 53/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia định thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma tuý năm 2017, 2018
53.pdf.signed.pdf 08/05/2018
Số: 52/KH-TCBNDHN
Chuẩn bị nội dung Hội nghị "Xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2018"
52.pdf.signed.pdf 08/05/2018
Số: 33/TB-SVHTTDL
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
33.signed.pdf 08/05/2018
Số:508/SVHTTDL-VP
V/v triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2018
508.pdf.signed.pdf 08/05/2018
Số: 10ĐL-SVHTTDL
Điều lệ giải VĐ Bóng bàn tỉnh BG năm 2018
10.pdf.signed.pdf 27/04/2018
Số: 50/KH-SVHTTDL
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/4/2018 về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính
50.pdf.signed.pdf 27/04/2018
Số: 51/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tập huấn thi đấu giải VĐ Đẩy gậy, kéo co toàn quốc năm 2018
51.pdf.signed.pdf 27/04/2018
Số: 49/KH-SVHTTDL
kế hoạch tuyên truyền Quảng bá văn hoá BG năm 2018  
49.pdf.signed.pdf 27/04/2018
Số: 48/KH-SVHTTDL
KH thực hiện chỉ thị số 05 /CT-UBND
48-kh.pdf.signed.pdf 27/04/2018
Số: 47/KH-SVHTTDL
KH triển khai kinh phí Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2018 thực hiện đề án: Phát triển hệ thống thiết chế VHTT tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2030  
47.pdf.signed.pdf 27/04/2018
;?>