• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 414142
  • Số người đang xem: 11
  • Trong ngày: 16264
  • Trong tuần: 21862
  • Trong tháng: 414095
  • Trong năm: 414142
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 322/QĐ-SVHTTDL
QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh    
322.pdf 01/06/2017
Số: 321/QĐ-SVHTTDL
QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh    
321_l.pdf 01/06/2017
Số: 320/QĐ-SVHTTDL
QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Giang
320.pdf 01/06/2017
Số: 57/KH-SVHTTDL
kế hoạch triển khai vốn chương trình MTQG nông thôn mới năm 2017; thực hiện đề án: phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2030
57-.pdf.signed.pdf 30/05/2017
Số: 56/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với các mục tiêu về văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
56lai.pdf.signed.pdf 30/05/2017
Số: 55/KH-SVHTTDL
Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 1781/QĐ-BVHTTDL ngày 03/5/3017 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC trong lĩnh vực VHTTDL  
55-kh.pdf.signed.pdf 30/05/2017
Số: 546/SVHTTDL-VP
Tăng cường thực thi Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày thế giới không thuốc lá 31/5    
546.pdf.signed (2).pdf 30/05/2017
Số: 7/CTr-SVHTTDL
Chương trình công tác tháng 6 năm 2017        
07-ctr.pdf.signed.pdf 30/05/2017
Số: 554/SVHTTDL-TCPC
Đăng ký cử công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC trong lĩnh vực VHTTDL năm 2017    
544-.pdf.signed.pdf 30/05/2017
Số: 01/ĐL-LĐCL
Điều lệ giải Cầu lông các CLB tỉnh Bắc Giang năm 2017 tranh giải Thành Công      
01-dl.pdf 25/05/2017
;?>