• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2785646
  • Số người đang xem: 36
  • Trong ngày: 1905
  • Trong tuần: 1905
  • Trong tháng: 801504
  • Trong năm: 2433423
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 1224
V.v đăng ký nội dung trình cấp uỷ,UBND,Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019  
1224.signed.pdf 03/10/2018
Số: 100/KH-SVHTTDL
  Hội thi Ca - Múa - Nhạc những tác phẩm âm nhạc viết về Bài Bắc Giang năm 2018 Hội thi Ca - Múa - Nhạc những tác phẩm âm nhạc viết về Bài Bắc Giang năm 2018  
100.signed.pdf 03/10/2018
Số: 1191/SVHTTDL-QLDL
V.v tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2019
1191.signed.pdf 28/09/2018
Số: 1191/SVHTTDL-QLDL
V.v tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2019    
1191.signed.pdf 27/09/2018
Số: 1188/SVHTTDL-QLVH
V.v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Tiêu chí Văn hoá giao thông đường bộ
1188.signed.pdf 26/09/2018
Số: 99/KH-SVHTTDL
Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
99.signed.pdf 25/09/2018
Số: 98/KH-SVHTTDL
V.v tổ chức giải Bơi học sinh "Đường Bơi xanh" tỉnh Bắc Giang lần thứ VII năm 2018
98.signed.pdf 25/09/2018
Số: 97/KH-SVHTTDL
Tổ chức Hội thảo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh
97.signed.pdf 25/09/2018
Số: 240/BC-BCĐ
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
240l.signed.pdf 24/09/2018
Số: 1161/SVHTTDL-TCPC
V.v báo cáo kết quả thực hiện hiệm vụ trong tâm của người đứng đầu quý III năm 2018  
1161.signed.pdf 21/09/2018
;?>