• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 100984
  • Số người đang xem: 38
  • Trong ngày: 4091
  • Trong tuần: 53823
  • Trong tháng: 100937
  • Trong năm: 100984
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 332/ SVHTTDL-QLDL
Phối hợp điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030    
332-cv.pdf.signed.pdf 12/04/2017
Số: 6/HD-SVHTTDL
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2017    
06_hd.pdf 07/04/2017
Số: 326/SVHTTDL-VP
V.v chuẩn bị các nội dung phục vụ kiểm tra công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017    
326-cv.pdf 07/04/2017
Số: 34/TB-SVHTTDL
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác tháng 3 triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2017    
34-tb.pdf.signed.pdf 05/04/2017
Số: 37/KH-SVHTTDL
Kế hoạch in tờ gấp tuyên truyền thực hiện Đề án giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017    
37_.pdf.signed.pdf 04/04/2017
Số: 311/SVHTTDL-KHTC
V.v xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017    
311.pdf.signed.pdf 04/04/2017
Số: 5/CTr-SVHTTDL
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017    
05_.pdf.signed.pdf 04/04/2017
Số: 04/CTr-SVHTTDL
Trích yếu Chương trình công tác tháng 4 năm 2017    
04-ctr.pdf.signed.pdf 30/03/2017
Số: 289/SVHTTDL_TCPC
V.v triển khai phổ biến, quán triệt Nghị định số 28/2017/NĐ-CP    
289.pdf 28/03/2017
Số: 280/SVHTTDL-VP
V.v thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
280-.pdf 27/03/2017
;?>