• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 100999
  • Số người đang xem: 37
  • Trong ngày: 4106
  • Trong tuần: 53838
  • Trong tháng: 100952
  • Trong năm: 100999
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 35/KH-SVHTTDL
Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2017 thuộc Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020    
35-kh.pdf 27/03/2017
Số: 34/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác gia đình năm 2017    
34-kh.pdf 27/03/2017
Số: 33/KH-SVHTTDL
Kế hoạch thu hút một triệu lượt khách du lịch đến Bắc Giang năm 2017    
33-kh.pdf 27/03/2017
Số: 32/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2017    
32-kh.pdf 21/03/2017
Số: 31/KH-SVHTTDL
Kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017    
31-kh.pdf 21/03/2017
Số: 263/SVHTTDL-VP
ủy quyền điều hành Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang
263.pdf 21/03/2017
Số: 19/TB-SVHTTDL
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2017    
19-tb.pdf.signed.pdf 20/03/2017
Số: 258/SVHTTDL-QLVH
Mời tham dự chương trình giao lưu đờn ca tài tử tỉnh Vĩnh Long tại Bắc Giang    
258.pdf 20/03/2017
Số: 30/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017    
30.pdf 20/03/2017
Số: 29/KH-SVHTTDL
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của tiểu ban chuyên môn Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2017    
29-kh.pdf 15/03/2017
;?>