• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2785820
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 2079
  • Trong tuần: 2079
  • Trong tháng: 801678
  • Trong năm: 2433597
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 90/TB-SVHTTDL
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở VHTTDL ngày 17/9/2018  
90l.signed.pdf 18/09/2018
Số: 1138/SVHTTDL-VP
V.v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn    
1138.signed.pdf 18/09/2018
Số: 1125/SVHTTDL-QLVH
V.v tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang 10/10 (1895-2018)
1125.signed.pdf 17/09/2018
Số: 1118/SVHTTDL-QLVH
V.v thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 581/VHCS-QLHĐQC của Cục Văn hoá cơ sở
1118.signed.pdf581.pdfctct-9-2018-3-signed-vp.pdf 14/09/2018
Số: 230/BC-SVHTTDL
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT
230.signed.pdf 13/09/2018
Số: 1109/SVHTTDL-VP
V.v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai
1109.signed.pdf 13/09/2018
Số: 1107/BCĐ-VPTT
V.v thống kê số liệu tổng hợp kết quả Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018
1107.signed.pdf 13/09/2018
Số: 1105/SVHTTDL-QLDL
V.v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2018
1105.signed.pdf 13/09/2018
Số: 529/QĐ-HĐ
Ban hành Quy chế sát hạch chuyên môn, tuyển dụng viên chức Nhà hát Chèo Bắc Giang năm 2018
529-1.pdf 12/09/2018
Số: 1091/SVHTTDL-VP
V.v chấp hành quy định chế độ họp, chế độ thông tin báo cáo
1091.signed.pdf 10/09/2018
;?>