• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1569364
  • Số người đang xem: 30
  • Trong ngày: 6452
  • Trong tuần: 26891
  • Trong tháng: 1217141
  • Trong năm: 1217141
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 598/QĐ-SVHTTDL
QĐ điều động viên chức bà Nguyễn Thị Hường
598.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 318/QĐ-SVHTTDL
QĐ điều động viên chức kế toán bà Nguyễn Thị Phiến  
318.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 317/QĐ- SVHTTDL
QĐ điều động viên chức kế toán bà Hoàng Thị Ngọc Lan  
317.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 316/QĐ-SVHTTDL
QĐ điều động viên chức kế toán bà Đoàn Thị Thảo
316.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 315/QĐ-SVHTTDL
QĐ điều động viên chức kế toán ông Nguyễn Quốc Đạt
315.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 314/QĐ-SVHTTDL
QĐ điều động viên chức kế toán bà Vũ Thị Lan Phương
314.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 4/KH-SVHTTDL
KH Điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở năm 2017
04-kh.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 216/QĐ-SVHTTD
QĐ giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017
216.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 672/KL-SVHTTDL
Kết luận thanh tra Kết quả thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật ... chức trách nhiệm vụ được giao đối với Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh
672.pdf.signed.pdf 18/05/2018
1040/KL-SVHTTDL
Kết luận Thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng và chức trách, nhiệm vụ được giao đối với Giám đốc Trung tâm HLTĐTDTT tỉnh  
1040.pdf.signed.pdf 18/05/2018
;?>