• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4333818
  • Số người đang xem: 26
  • Trong ngày: 1353
  • Trong tuần: 18972
  • Trong tháng: 1894583
  • Trong năm: 4333818
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 275/BC-SVHTTDL
Kết quả 15 năm công tác xây dựng, thực hiện hương ước quy ước lang, bản, tổ dân phố giai đoạn 2000-2015    
275.pdf.signed.pdf 01/12/2016
Số: 274/BC-SVHTTDL
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NC-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
274.pdf.signed.pdf 01/12/2016
Số: 1336/SVHTTDL-TCPC
  V.v nộp bản kê khai tài sản thu nhập năm 2016 V.v nộp bản kê khai tài sản thu nhập năm 2016  
1336.pdf.signed.pdf 01/12/2016
Số: 274/BC-SVHTTDL
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NC-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang  
274.pdf.signed.pdf 01/12/2016
Số: 18/ĐL-SVHTTDL
Điều lệ giải cầu lông, Quần vợt Mừng Đảng-Mừng Xuân lần thứ 35 năm 2017      
18lai.pdf.signed.pdf 29/11/2016
Số: 1315/SVHTDL-VP
V.v vận động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững    
1315.pdf 29/11/2016
Số: 261/BC-SVHTTDL
báo cáo kết quả thực hiện Công tác VTLT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Sở VHTTDL    
261-.pdf 25/11/2016
Số: 97/TB-SVHTTDL
Thông báo kết luận kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ và Ứng dụng CNTT năm 2016 tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VHTTDL    
97-tb.pdf 23/11/2016
Số: 99/TB-SVHTTDL
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL    
99.pdf 23/11/2016
Số: 98/TB-SVHTTDL
Thông báo kết luận của Giám đốc tại Hội nghị giao ban ngày 15/11/2016    
98-tb.pdf.signed.pdf 22/11/2016
;?>