• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1940071
  • Số người đang xem: 24
  • Trong ngày: 3042
  • Trong tuần: 36523
  • Trong tháng: 1587848
  • Trong năm: 1587848
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 769/SVHTTDL-TCPC
V.v rà soát và đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL    
769.pdf.signed.pdf 04/07/2018
Số 769/SVHTTDL-TCPC
V.v rà soát và đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL
769.pdf.signed.pdf 03/07/2018
Số: 12/ĐL-SVHTTDL
Điều lệ giải VĐ cầu lông các nhóm tuổi tỉnh BG năm 2018    
12.pdf.signed.pdf 03/07/2018
Số: 73/KH-SVHTTDL
Rà soát, quyét mã độc cho hệ thống Công nghệ thông tin năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ke hoach ra soat quyet ma doc-1.signed.pdf.signed.pdf 03/07/2018
Số: 72/KH-SVHTTDL
Kế hoạch cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên Du lịch
72.pdf.signed.pdf 02/07/2018
Số: 71/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác gia đình    
71.pdf.signed.pdf 02/07/2018
Số: 767/SVHTTDL-TCPC
v/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2018
767.pdf.signed.pdf 02/07/2018
Số: 8/CTR-SVHTTDL
Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
08.pdf.signed.pdf 02/07/2018
Số: 763/SVHTTDL-TCPC
V/v đôn đốc tiến độ thực hiện sáng kiến năm 2018
763.pdf.signed.pdf 02/07/2018
Số: 49/TB-SVHTTDL
Kết luận của Giám đốc Sở VHTTDL tại Hội nghị giiao ban tập thể Lãnh đạo Sở về Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
49-tb.pdf.signed.pdf 25/06/2018
;?>