• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4333837
  • Số người đang xem: 26
  • Trong ngày: 1372
  • Trong tuần: 18991
  • Trong tháng: 1894602
  • Trong năm: 4333837
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 1285/SVHTTDL-VP
rà soát, bổ sung danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2017    
1285.pdf.signed.pdf 21/11/2016
Số: 1282/SVHTDL-VP
Đôn đốc thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở    
1282-.pdf.signed.pdf 21/11/2016
Số: 715/QĐ-SVHTTDL
QĐ ban hành quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đâu các phòng, đơn vị thuộc Sở VHTTDL trong thi hành công vụ
715.pdf.signed.pdf 21/11/2016
Số: 1246/SVHTTDL-VP
hướng dẫn lưu văn bản trên máy tính      
1246-.pdf.signed.pdf 10/11/2016
Số: 1245/SVHTTDL-VP
tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS năm 2016  
1245-vp.pdf.signed.pdf 10/11/2016
Số: 112/KH-SVHTTDL
KH kiểm tra doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL năm 2017  
112-kh.pdf.signed.pdf 10/11/2016
Số: 110/KH-SVHTTDL
KH tổ chức môn Bóng chuyền hơi-Hội khỏe truyền thống Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang năm 2016    
110-kh.pdf 07/11/2016
Số: 109/KH-SVHTTDL
KH truyền thông nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016    
109-kh.pdf 07/11/2016
Số: 108/KH-SVHTTDL
KH truyền thông nhân Tháng hành động vì bình đẳn giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016    
108-kh.pdf 07/11/2016
Số: 107/KH-SVHTTDL
KH cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 giai đoạn 2016-2020 của Sở VHTTDL    
107.pdf 07/11/2016
;?>