• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5087748
  • Số người đang xem: 26
  • Trong ngày: 6485
  • Trong tuần: 11011
  • Trong tháng: 1255505
  • Trong năm: 4735525
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 97/TB-SVHTTDL
Kết quả giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Giang năm 2018  
97.signed.pdf 03/10/2018
Số: 1216/SVHTTDL-VP
V/v cung cấp số liệu để đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2018    
1216.signed.pdf 03/10/2018
Số: 1215/SVHTTDL-VP
V/vtriển khai sử dụng chữ ký số tại Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc
1215.signed.pdf 03/10/2018
Số: 1224
V.v đăng ký nội dung trình cấp uỷ,UBND,Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019  
1224.signed.pdf 03/10/2018
Số: 100/KH-SVHTTDL
  Hội thi Ca - Múa - Nhạc những tác phẩm âm nhạc viết về Bài Bắc Giang năm 2018 Hội thi Ca - Múa - Nhạc những tác phẩm âm nhạc viết về Bài Bắc Giang năm 2018  
100.signed.pdf 03/10/2018
Số: 1191/SVHTTDL-QLDL
V.v tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2019
1191.signed.pdf 28/09/2018
Số: 1191/SVHTTDL-QLDL
V.v tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2019    
1191.signed.pdf 27/09/2018
Số: 1188/SVHTTDL-QLVH
V.v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Tiêu chí Văn hoá giao thông đường bộ
1188.signed.pdf 26/09/2018
Số: 99/KH-SVHTTDL
Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
99.signed.pdf 25/09/2018
Số: 98/KH-SVHTTDL
V.v tổ chức giải Bơi học sinh "Đường Bơi xanh" tỉnh Bắc Giang lần thứ VII năm 2018
98.signed.pdf 25/09/2018
;?>