• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 101001
  • Số người đang xem: 38
  • Trong ngày: 4108
  • Trong tuần: 53840
  • Trong tháng: 100954
  • Trong năm: 101001
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 13/KH-SVHTTDL
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017    
13-kh.pdf 20/02/2017
Số: 12/KH-SVHTTDL
Kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2017    
12.pdf 20/02/2017
Số: 11/KH-SVHTTDL
Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của Sở VHTTDL năm 2017    
11.pdf 20/02/2017
Số: 10/KH-SVHTTDL
Kế hoạch cải cách hành chính của Sở VHTTDL năm 2017    
10-lai.pdf 20/02/2017
Số: 11/TB-SVHTTDL
Thông báo kết luận của Giám đốc tại Hội nghị Giao ban công tác tháng 2/2017  
11-tb.pdf 20/02/2017
Số: 8/TB-SVHTTDL
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2017 triển khai nhiệm vụ tháng 02/2017
08-tb.pdf.signed.pdf 20/02/2017
Số: 137/SVHTTDL-VP
thu hồi chứng thu hết hiệu lực và cấp lại chứng thu mới, đổi tên hòm thư công vụ    
137-cv.pdf 20/02/2017
Số: 136/SVHTTDL-TTr
triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020    
136-cv.pdf 20/02/2017
Số: 132/SVHTTDL-TTr
triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017    
132-lai.pdf 20/02/2017
Số: 126/SVHTTDL-TCPC
thông báo thời gian niêm yết công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2016    
126.pdf 20/02/2017
;?>