• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5399667
  • Số người đang xem: 23
  • Trong ngày: 1823
  • Trong tuần: 1823
  • Trong tháng: 1567424
  • Trong năm: 5047444
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
1 Số: 214/SVHTTDL-QLDSVH Sở VHTTDL 28/02/2019 - 14 28/02/2019 - 14
2 Số: 131/AVHTTDL-XDNSVH&GĐ Sở VHTTDL 28/01/2019 - 15 01/03/2019 - 15
3 Số: 36/SVHTTDL-QLDSVH Sở VHTTDL 09/01/2019 - 15 21/01/2019 - 15
4 Số: 19/BCĐ-VPTT Sở VHTTDL 07/01/2019 - 08 15/01/2019 - 08
5 V.v đề nghị góp ý vào nội dung dự thảo Đề án phát triển Trung tâm VHĐA tỉnh giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Sở VHTTDL 10/09/2018 - 13 22/09/2018 - 13
6 V.v đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở VHTTDL 23/08/2018 - 10 23/09/2018 - 10
7 v/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Sở VHTTDL 26/06/2018 - 10 26/07/2018 - 10
8 Xin ý kiến về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” cho Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn Sở VHTTDL 15/03/2018 - 07 25/03/2018 - 07
9 v/v đề nghị góp dự thảo Đề án phát triển Bảo Tàng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 Sở VHTTDL 08/03/2018 - 09 14/03/2018 - 09
10 Quy hoạch phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (lần 3) Sở VHTTDL 08/10/2017 - 16 15/08/2017 - 16
;?>