• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4532077
  • Số người đang xem: 36
  • Trong ngày: 1942
  • Trong tuần: 18274
  • Trong tháng: 699834
  • Trong năm: 4179854
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
11 V.v tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định 19/07/2017 - 10 13/08/2017 - 10
12 V.v tham gia góp ý 02 dự thảo văn bản Sở VHTTDL 20/06/2017 - 07 24/06/2017 - 07
13 V.v tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định Sở VHTTDL 09/06/2017 - 08 15/06/2017 - 07
14 Số: 575/SVHTTDL-QLVH V.v góp ý dự thảo Đề án tổ chức định kỳ Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2030 Sở VHTTDL 02/06/2017 - 16 10/06/2017 - 16
15 Số: 192/BCĐ-VPTT VPTTBCĐ 02/03/2017 - 15 15/03/2017 - 15
16 Số: 1009/SVHTTDL-QLDSVH Sở VHTTDL 21/09/2016 - 06 26/09/2016 - 06
17 Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm Sở VHTTDL 19/01/2016 - 11 26/01/2016 - 11
18 Đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL Sở VHTTDL 12/11/2015 - 08 20/11/2015 - 08
19 Xin ý kiến tham gia dự thảo quy chế sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang Sở VHTTDL 30/03/2015 - 08 10/04/2015 - 08
20 Góp ý dự thảo Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/03/2015 - 08 31/03/2015 - 08
;?>