• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1336512
  • Số người đang xem: 42
  • Trong ngày: 6054
  • Trong tuần: 31757
  • Trong tháng: 984289
  • Trong năm: 984289
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
11 Đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL Sở VHTTDL 12/11/2015 - 08 20/11/2015 - 08
12 Xin ý kiến tham gia dự thảo quy chế sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang Sở VHTTDL 30/03/2015 - 08 10/04/2015 - 08
13 Góp ý dự thảo Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/03/2015 - 08 31/03/2015 - 08
14 Số: 1091/SVHTTDL-NVDL Sở VHTTDL Bắc Giang 06/11/2014 - 08 11/12/2014 - 08
15 Góp ý dự thao Quy chế thực hiện "Cơ chế Một cửa điện tử" Sở VHTTDL Bắc Giang 04/11/2014 - 16 14/11/2014 - 16
16 Số: 858/SVHTTDL-KHTC Sở VHTTDL Bắc Giang 11/09/2014 - 15 20/09/2014 - 15
17 Số: 830/SVHTTDL-XDNSVHGĐ Sở VHTTDL Bắc Giang 04/09/2014 - 09 10/09/2014 - 09
18 Số: 632/SVHTTDL-NVVH Sở VHTTDL 08/07/2014 - 09 20/07/2014 - 09
19 Số: 538/SVHTDL-NVVH Sở VHTTDL 10/06/2014 - 15 30/06/2014 - 15
20 Số: 841/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ Sở VHTTDL 27/08/2013 - 15 05/09/2013 - 15
;?>