• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 100902
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 4009
  • Trong tuần: 53741
  • Trong tháng: 100855
  • Trong năm: 100902
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
11 Số: 632/SVHTTDL-NVVH Sở VHTTDL 08/07/2014 - 09 20/07/2014 - 09
12 Số: 538/SVHTDL-NVVH Sở VHTTDL 10/06/2014 - 15 30/06/2014 - 15
13 Số: 841/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ Sở VHTTDL 27/08/2013 - 15 05/09/2013 - 15
14 Số: 483/SVHTTDL-NVVH Sở VHTTDL 31/05/2013 - 15 03/06/2013 - 15
15 Số: 686/SVHTTDL-NVVH Sở VHTTDL 24/07/2013 - 14 10/08/2013 - 14
16 Góp ý dự thảo KH tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2014 và Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh BG lần thứ Vi năm 2014 Sở VHTTDL 10/06/2013 - 10 17/06/2013 - 10
17 Xin ý kiến Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc Sở VHTTDL 28/03/2013 - 20 17/04/2013 - 20
18 Số: 253/SVHTTDL-VP 28/03/2013 - 08 10/04/2013 - 08
;?>