• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2337091
  • Số người đang xem: 25
  • Trong ngày: 2516
  • Trong tuần: 42656
  • Trong tháng: 352949
  • Trong năm: 1984868
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
11 Số: 192/BCĐ-VPTT VPTTBCĐ 02/03/2017 - 15 15/03/2017 - 15
12 Số: 1009/SVHTTDL-QLDSVH Sở VHTTDL 21/09/2016 - 06 26/09/2016 - 06
13 Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm Sở VHTTDL 19/01/2016 - 11 26/01/2016 - 11
14 Đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL Sở VHTTDL 12/11/2015 - 08 20/11/2015 - 08
15 Xin ý kiến tham gia dự thảo quy chế sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang Sở VHTTDL 30/03/2015 - 08 10/04/2015 - 08
16 Góp ý dự thảo Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/03/2015 - 08 31/03/2015 - 08
17 Số: 1091/SVHTTDL-NVDL Sở VHTTDL Bắc Giang 06/11/2014 - 08 11/12/2014 - 08
18 Góp ý dự thao Quy chế thực hiện "Cơ chế Một cửa điện tử" Sở VHTTDL Bắc Giang 04/11/2014 - 16 14/11/2014 - 16
19 Số: 858/SVHTTDL-KHTC Sở VHTTDL Bắc Giang 11/09/2014 - 15 20/09/2014 - 15
20 Số: 830/SVHTTDL-XDNSVHGĐ Sở VHTTDL Bắc Giang 04/09/2014 - 09 10/09/2014 - 09
;?>