• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2791092
  • Số người đang xem: 38
  • Trong ngày: 800
  • Trong tuần: 7351
  • Trong tháng: 806950
  • Trong năm: 2438869
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
11 V.v tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định Sở VHTTDL 09/06/2017 - 08 15/06/2017 - 07
12 Số: 575/SVHTTDL-QLVH V.v góp ý dự thảo Đề án tổ chức định kỳ Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2030 Sở VHTTDL 02/06/2017 - 16 10/06/2017 - 16
13 Số: 192/BCĐ-VPTT VPTTBCĐ 02/03/2017 - 15 15/03/2017 - 15
14 Số: 1009/SVHTTDL-QLDSVH Sở VHTTDL 21/09/2016 - 06 26/09/2016 - 06
15 Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm Sở VHTTDL 19/01/2016 - 11 26/01/2016 - 11
16 Đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL Sở VHTTDL 12/11/2015 - 08 20/11/2015 - 08
17 Xin ý kiến tham gia dự thảo quy chế sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang Sở VHTTDL 30/03/2015 - 08 10/04/2015 - 08
18 Góp ý dự thảo Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/03/2015 - 08 31/03/2015 - 08
19 Số: 1091/SVHTTDL-NVDL Sở VHTTDL Bắc Giang 06/11/2014 - 08 11/12/2014 - 08
20 Góp ý dự thao Quy chế thực hiện "Cơ chế Một cửa điện tử" Sở VHTTDL Bắc Giang 04/11/2014 - 16 14/11/2014 - 16
;?>